555_9
alumni_new023_0
אנו מזמינים אתכם לכנס משותף של BDO, משרד עורכי הדין איתן מהולל שדות והבורסה לניירות ערך בנושא היערכות לקראת הנפקה - כל מה שצריך לדעת לקראת הנפקה מוצלחת.
 
בתכנית:

9:00-9:30: התכנסות וארוחת בוקר

9:30-9:40: דברי פתיחה
דודי כהן, עו"ד, שותף, ראש מחלקת תאגידים ושוק ההון (במשותף), איתן מהולל שדות
ליאור נבון, מנהל יחידת המכירות ופיתוח שווקים, הבורסה לניירות ערך


9:40-9:55: היערכות מול בעלי מניות ומשקיעים קודמים
מישה גיטרמן, עו"ד, שותף, מחלקת תאגידים ושוק ההון, איתן מהולל שדות

9:55-10:10: מוקשי מע"מ בקשר עם הנפקות בארץ ובחו"ל
אילת יצחקי, עו"ד, שותפת מיסים עקיפים, BDO

10:10-10:30: הכנת חברה להנפקה – היבטים מיסויים ומשפטיים – שיח משותף 
גיא רשטיק, רו"ח (עו"ד) שותף במחלקת מיסוי תאגידים, BDO
אלעד רשטיק, עו"ד, שותף, מחלקת התאגידים ושוק ההון, איתן מהולל שדות


10:30-10:45: התאמת מבנה החברה לציבוריות וקביעת מדיניות לתגמול בכירים בהנפקה ולאחריה
עמרי אורן, עו"ד, שותף, מחלקת תאגידים ושוק ההון, איתן מהולל שדות

10:45-11:00: הערכות שווי - איך הן משפיעות על הדוחות הכספיים ולמה חשוב לשים לב?
שגיב מזרחי, רו"ח, דירקטור במחלקת Corporate Finance ב-BDO Consulting

11:00-11:30: שוק ההנפקות לאן?
פאנל בהנחיית: דודי כהן, עו"ד, שותף, ראש מחלקת תאגידים ושוק ההון (במשותף), איתן מהולל שדות
בהשתתפות:
אבי עוז, רו"ח, שותף וחבר הנהלה, BDO
רמי רשף, מנכ"ל, חברת GenCell
שי נבו, משנה למנכ"ל, פועלים IBI – חיתום והנפקות
ליאור נבון, מנהל יחידת המכירות ופיתוח שווקים, הבורסה לניירות ערך


11:30-11:50 מתוקים וקשקושים 
יום ד' | 8.12.21 | 9:00-12:00 | מרכז הכנסים, הבורסה לניירות ערך ת"א
רחוב אחוזת בית 2, תל אביב | חניה במבחר חניונים באזור (בתשלום)
*ההשתתפות בכנס מחייבת הרשמה מראש
*הכנס יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות - יש להציג תו ירוק בכניסה.
*במידה ונדרשות התאמות נגישות מיוחדות, אנא פנו לבורסה לניירות ערך במייל zohars@tase.co.il  או בטלפון- 076-8160547